Stichting Certipet

Geschiedenis

Stichting Certipet is in 2011 opgericht naar aanleiding en voorbeeld van enkele Europese initiatieven (o.a. ASAB) om in de behoefte te voorzien bij de vraag naar een beter georganiseerde en beter herkenbare professionele beroepsgroep van diergedragstherapeuten.

Het doel van Stichting Certipet is het herkenbaar maken van een geschoolde en professionele beroepsgroep van actieve diergedragstherapeuten.

Organisatiestructuur

Stichting Certipet is een stichting die geschoeid is op een sociocratische bestuursorganisatie waarbij de besluitvorming wordt geregeerd door het consentbeginsel. Zie downloads voor een uittreksel van de officiƫle statuten van Stichting Certipet.

Ethische visie

Stichting Certipet hanteert een ethische visie voor al haar geaccrediteerden. Dit houdt in dat door Certipet geaccrediteerde gedragstherapeuten tekenen dat zij handelen volgens deze visie. Zijn zijn in staat om een zorgvuldige risico-evaluatie te maken van contexten en situaties en om hun beperkingen in kennis en kunde te herkennen en onderkennen, en hier naar te handelen

Certipet geaccrediteerden zullen binnen hun (beroeps)beperkingen en mogelijkheden zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van het dier en zullen streven naar een optimale harmonieuze mens-dier relatie. Stichting Certipet stimuleert professionals om positieve trainingstechnieken toe te passen en het gebruik hiervan te stimuleren.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat conform stichtingsvoorschriften minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en secretaris, en kan maximaal uitgebreid worden tot 7 personen.