Continuering Accreditatie

Stichting Certipet stelt eisen aan de jaarlijkse continuering van de accreditatie. Je moet ieder jaar deelnemen aan nascholing en een minimaal aantal consulten doen (compensatie mogelijk). Daarnaast moet je uiteraard ook de jaarlijkse contributie van €95,- voldoen.

Nascholing

Om de accreditatie te continueren moet je jaarlijks 15 PEP (Permanente Educatie Punten) behalen. Het aantal PEP per nascholing (symposia, studiedagen, lezingen, congressen) wordt bepaald door het bestuur van Stichting Certipet. Het aantal toegekende PEP per nascholing wordt op de agenda van deze website vermeld.

Criteria waarop nascholingen beoordeeld worden zijn:

1. Duur van de nascholing
2. Relatie met gedragstherapie
3. Wetenschappelijke inhoud
4. Achtergrond sprekers
5. Diversiteit: aantal sprekers, onderwerpen, diersoorten

Case Load

Het uitgangspunt voor het bepalen van de case load is de tijdsbesteding aan het vakgebied volgens criteria belastingdienst ZZP, waarvan minimaal 50% aan klinische cases wordt besteed (bijv. aantoonbaar met accountantsverklaring, of boekhoudkundige rapportages, gedegen klantenadministratie en facturen).

De concrete richtlijn van het aantal cases op jaarbasis per diersoort is:

 • Hond: 40 cases
 • Kat: 20 cases
 • Paard: 15 cases
 • Papegaai: 10 cases
 • Overige diersoorten: 10 cases

Onder een casus wordt verstaan: een complete anamnese, differentiaal diagnose, behandelplan en evaluatie. De tijdsbesteding van 1 casus is gesteld op gemiddeld 10 uur tijdbesteding.

NB. Deze richtlijnen zullen jaarlijks worden aangepast afgestemd op de ontwikkelingen in de markt.

Compensatie

Voldoe je niet aan de eis van de cases op jaarbasis doordat je bijvoorbeeld veel onderwijs of lezingen geeft in het vakgebied, dan kun je hiermee eventueel ontbrekende cases voor een deel compenseren. Als richtlijn geldt dat een dagdeel besteed aan compenserende bezigheden gelijk gesteld wordt aan 5 uur (= 1/2 casus). Compensatie door middel van onderstaande alternatieven is voor maximaal 50% van de vereiste case load mogelijk.

 • Geven van vakgebied gerelateerd onderwijs aan een wettelijk erkende HBO- of WO-opleiding of op een door stichting Certipet erkende opleiding.
 • Begeleiding/supervisie van casuïstiek en/of cursisten/studenten gerelateerd aan het vakgebied op minimaal HBO-niveau.
 • Geven van vakgebied gerelateerde lezingen op minimaal MBO-/HBO-niveau.
 • Uitvoeren van vakgebied gerelateerd onderzoek op of bij een WO-instelling.
 • Bestuursfunctie of ander vrijwilligerswerk aan het vakgebied gerelateerd.
 • Overige vakgebied gerelateerde activiteiten (ter beoordeling van het bestuur).