Accreditatie-eisen

Accreditatie-eisen

Leuk dat je geïnteresseerd bent in accreditatie door Stichting Certipet! Accreditatie is vrijwillig: het vak kan ook worden uitgeoefend worden zonder accreditatie, maar door accreditatie verwerf je ons kwaliteitskeurmerk.

Hieronder worden de eisen voor accreditatie opgesomd, een overzicht van de benodigde formulieren vind je hier. Een aanvraag doe je voor één diersoort. Is iets niet duidelijk? Kijk bij de F.A.Q. of neem contact op met het bestuur.

Ben je ECAWBM diplomat of associate? Dan krijg je per definitie een accreditatie als diergedragstherapeut.

Vooropleiding

BSc life sciences
Om in aanmerking te komen voor accreditatie moet je minimaal beschikken over een Bachelor of Science/HBO diploma op het gebied van life sciences. Er zijn twee mogelijkheden voor compensatie: ​
 • Wanneer je beschikt over een BSc. buiten de life sciences en aan kunt tonen dat je beschikt over voldoende kennis van de biologie van het dier.
 • Wanneer je een opleiding tot paraveterinair (MBO-niveau 4) succesvol hebt afgerond en over minimaal 7 jaar aantoonbare (voor een diergedragstherapeut relevante) werkervaring op HBO-niveau beschikt.


Opleiding tot diergedragstherapeut

Erkende opleiding
Om in aanmerking te komen voor accreditatie moet je over een certificaat beschikken van een opleiding tot diergedragstherapeut, genoten bij een wettelijk erkende (buitenlandse) reguliere onderwijsinstelling (bijv. hogeschool of universiteit) of bij een onderwijsinstelling ingeschreven bij het Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs (zie www.CRKBO.nl).


Kennis en vaardigheden

Theorie en praktijk
Wanneer je je wil accrediteren moet je bepaalde minimale theoretische kennis en vaardigheden kunnen aantonen op een tiental deelgebieden. De vakinhoudelijke kennis- en vaardighedenlijst is een weerslag van het minimaal gewenste niveau voor deze tien gebieden. De lijst bevat 10 deelgebieden, naar analogie van- en gebaseerd op de academische eindtermen van de ASAB CCAB’s. Deze kennis en vaardigheden heb je als het goed is opgedaan tijdens je (voor)opleiding. Kijk bij downloads voor een overzicht.
Naast deze kennis en vaardigheden moet de volgende praktijkervaring aangetoond worden:
 • Hond: succesvol afgeronde opleiding tot kynologisch instructeur.
 • Paard: koetsiers-, ruiter- of FNRS bewijs of wedstrijdervaring (L niveau gereden/klasse 2 gemend).


Casuistiek

6 zelfstandig behandelde cases
Ter beoordeling van de kwaliteit van jouw werkwijze als diergedragstherapeut vragen wij je 6 zelfstandig behandelde cases uit te werken, die wij voorleggen aan twee door Certipet aangewezen reviewers (beoordelaars). Hiervan dienen 3 gedragsconsulten beknopt beschreven te worden en 3 gedragsconsulten uitgebreid (zie ‘formulieren’ voor het format). De probleemstelling van de beknopte casussen moeten afwijken van de uitgebreide casussen. De uitgebreide casussen moeten de volgende probleemstellingen bevatten:
​​
 • Voor hond: agressie, angst (geen angstagressie) en niet alleen kunnen zijn.
 • Voor kat: onzindelijkheid/sproeien, interkat-agressie en angst (geen angstagressie).
 • Voor paard kan gekozen worden uit: intraspecifieke agressie, aangeleerde rijproblemen, voernijd, singeldwang en trailerlaadproblemen.


Samenwerking met dierenarts

Referentie dierenarts
Als je zelf geen dierenarts bent vragen wij een geschreven referentie ter bewijs dat je samen werkt met minimaal één dierenarts (zie ‘formulieren’ voor een voorbeeldbrief).


Administratieve eisen

K.v.K., ethische visie en klachtenprocedure
Voor accreditatie moet je aan de volgende administratieve eisen voldoen:
 • Inschrijving bij K.v.K. of arbeidsrelatie bij een relevant instituut met K.v.K. inschrijving.
 • Ondertekening van de Ethische visie (zie ‘formulieren’)
 • Ondertekening van de klachtenprocedure (zie ‘formulieren’).

Kosten

Kosten accreditatie
Stichting Certipet is een stichting zonder winstoogmerk. Er zijn aan accreditatie echter wel kosten verbonden. Om kwaliteit van de beoordeling van de cases te garanderen worden deze beoordeeld door professionele beoordelaars, die hiervoor een onkostenvergoeding ontvangen. Deze kosten bestaan onder andere uit een vergoeding van de reviewers, administratieve kosten (database, website) en de organisatie van intervisie. De bestuursleden ontvangen geen loon of onkostenvergoeding. De kosten voor accreditatie en verlenging na accreditatie bestaan uit:
 • Pre-accreditatie: €100,-
 • Review procedure: €240,-
 • Jaarlijkse verlenging: €95,-
Diensten van Stichting Certipet zijn vrijgesteld van BTW.