F.A.Q.

De eerste reviewers zijn mensen die diplomat of associate zijn van de ECAWVB en specialisten in de discipline van gedrag en gedragsproblemen. Deze specialisten zijn op Europees niveau door de Europese Veterinaire Specialisten organisatie erkend. Accreditatie is gebaseerd op een dubbel blind peer reviewed systeem. Er wordt gebruik gemaakt van twee reviewers en de namen van de reviewers en de aanvragers worden niet bekend gemaakt aan elkaar. Zo is het mogelijk om onbevooroordeeld een review proces in te gaan om een objectief oordeel te kunnen geven over iemands vakinhoudelijke kwaliteiten.
Life sciences zijn die opleidingen waarin het “leven” wordt meegenomen c.q. de biologische bouwstenen behandeld worden. Dit zijn bijvoorbeeld de opleidingen diermanagement, dierfysiotherapie, equine sciences, dierhouderij, veehouderij, (dier)geneeskunde, (medische) biologie, biomedische wetenschappen, zoölogie, psychologie etc. Bij twijfel of jouw opleiding voldoet kun je contact opnemen met het bestuur.
Stichting Certipet is een stichting zonder winstbejag. De kosten voor een accreditatieaanvraag, zijn berekend op basis van de onkosten voor het onderhoud van de website, administratie en registratie door het VAK (veterinair administratie kantoor) en vergoeding aan de reviewers. Het bestuur van Stichting Certipet krijgt geen vergoeding.
Wanneer je een bijscholingsactiviteit organiseert voor diergedragstherapeuten kun je Permanente Educatie Punten (PEP) aanvragen bij Stichting Certipet. Er worden alleen PEP toegekend voor bijscholingen die bedoeld zijn voor diergedragstherapeuten. Opleidingen of algemene lezingen voor diereigenaren komen dus niet in aanmerking voor PEP.

Stuur om PEP aan te vragen een e-mail naar info@certipet.org met daarin de volgende informatie:
- Gedragstherapeutische inhoud
- Wetenschappelijke inhoud
- Wetenschappelijke achtergrond van de sprekers
- Aantal sprekers
- Onderwerpen die aan bod komen
- Duur nascholing (in dagdelen)

De aanvraag zal in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld worden, waarna je bericht krijgt van het aantal toegekende punten.