Ethische visie

Stichting Certipet hanteert een ethische visie voor al haar beroepsprofielen. Dit houdt in dat door Certipet geaccrediteerde gedragstherapeuten tekenen dat zij handelen volgens deze visie. Zijn zijn in staat om een zorgvuldige risico-evaluatie te maken van contexten en situaties en om hun beperkingen in kennis en kunde te herkennen en onderkennen, en hier naar te handelen.
 
 
Certipet geaccrediteerden zullen binnen hun (beroeps)beperkingen en mogelijkheden zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van het dier en zullen streven naar een optimale harmonieuze mens-dier relatie.

Stichting Certipet stimuleert professionals om positieve trainingtechnieken toe te passen en het gebruik hiervan te stimuleren.

 

Stichting Certipet hanteert een klachtenprocedure. Voor meer informatie, klik hier.

Een aanvraag voor accreditatie bij Stichting Certipet zal altijd vergezeld moeten gaan met een ondertekening van de ethische visie en klachtenprocedure.

Ga naar boven