Het bestuur van Stichting Certipet bestaat uit de volgende personen:
(in alfabetische volgorde):

  • Mevr. Drs. Joanne v.d. Borg
  • Mevr. JosĂ© Haeke BSc (Hons)
  • Mevr. Drs. Chantal Kapteijn (PR)
  • Mevr. Dr. Marsha Reijgwart (secretaris)
  • Mevr. Dr. Claudia Vinke (penningmeester)

 

 

Kascontrole:

  • Mevr. Drs. Petra Barendregt

Externe adviseur:

  • Mevr. Dr. Machteld van Dierendonck: Paard en buitenlandse contacten.

 

Ga naar boven