Organisatiestructuur Stichting Certipet

Stichting Certipet is een stichting die geschoeid is op een sociocratische bestuursorganisatie waarbij de besluitvorming wordt geregeerd door het consentbeginsel. Een sociocratische stichting kan worden opgebouwd uit diverse kringen (uitleg over het Sociocratisch kringorganisatie-model).


 

Het stichtingsbestuur bestaat conform stichtingsvoorschriften minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en secretaris, en kan maximaal uitgebreid worden tot 7 personen (uittreksel van de officiële statuten van Stichting Certipet).

 

 Stichting Certipet maakt de zichtbaarheid van een professionele beroepsgroep duidelijker door een systeem van accreditatie en kwaliteitsbewaking.

 

Ga naar boven