Gedragsproblemen met je huisdier kunnen leiden tot lastige en soms onhoudbare situaties: een agressieve hond op straat, een kat die heel het huis onder plast, een verenplukkende papegaai of een kribbebijtend paard. Soms is zelfs het hele gezinsleven ontregeld. Gedragsproblemen leiden maar al te vaak tot afstand, asielverblijf en herplaatsing, en uiteindelijk zelfs tot euthanasie.
 


Steeds meer diereigenaren zijn op zoek naar een oplossing voor het gedragsprobleem van hun (huis)dier en steeds meer mensen vragen daarbij hulp. Maar waar vind je nu professionele hulp? Wie is goed geschoold en gekwalificeerd om op een professionele wijze de gedragsproblemen bij uw huisdier op te lossen?

Net zoals in andere Europese landen, zijn in Nederland grote verschillen in opleiding, kennisniveau en vaardigheden van mensen die al dan niet op commerciële basis hun diensten aanbieden om eigenaar en huisdier te helpen bij het oplossen van gedragsproblemen.
Stichting Certipet voorziet in een betere herkenbaarheid van een goed geschoolde professionele beroepsgroep.


Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de diensten van de geaccrediteerde professionals van Stichting Certipet dan kunt u een klachtenprocedure inzetten. Klik hier voor meer informatie over klachtenprocedures.

 

Ga naar boven